Det vidste du ikke om måger

Måger kan være virkelig irriterende, når man bevæger sig rundt i Aarhus. De er alle steder og mange kalder dem ‘flyvende containere’ eller ‘plageånder’. Men fuglen blev fredet af en årsag tilbage i 2013. En fredning, der ophørte igen i 2017.

Argumenterne for at frede mågerne

Da fuglen blev fredet i efteråret 2013, var det et forslag fra Dansk Ornitologisk Forening, fordi mågerne er nemme at forveksle med andre truede fugle – for eksempel den baltiske sildemåge, som kan forveksles med den almindelige sildemåge.

Da Esben Lunde Larsen, den daværende miljø- og fødevarerminister, i 2017 ophævede fredningen, var det til stor glæde for beboerne i både Aarhus, Aalborg og de andre store byer samt jægerne.

Mågen i byen

I Aarhus er det særligt sølvmågen, der har invaderet byen. Den store, flotte fugl findes i ca. 87.000 ynglepar i Danmark, og mågen har efterhånden udviklet et tryghedsforhold til mennesker. Det første ynglepar kom til Aarhus i 1980’erne, og i 1999 var antallet af ynglepar på 200. Siden da er der kun kommet flere ynglepar til smilets by.

Mågerne har primært indvaderet byen for at formere sig, idet der er et stort antal egnede redepladser – beskyttet mod ræven og rotten, som er mågens naturlige fjender. Desuden er det nemt for den store fugl at finde mad og føde i byen – ofte i form af affald.

Du kan studere fuglen

Det kan være sjovt at tage hele familien med ud i byen for at lære mågen bedre at kende. Der findes mange forskellige mågefugle (helt op til 51 forskellige arter), og I kan for eksempel lære at kende forskel på dem – eller i hvert fald de fem mest almindelige.

Langs Tangkrogen kan du sikkert også finde andre måger, end du kan på Strøget. Du kan for eksempel lede efter hættemågen, sølvmågen eller stormmågen, men der er også både en sildemåge og en svartbag.