Folk flokkes til hvert år

Fugle er nogle unikke dyr, deres knogler er hule, og de kan som ingen andre dyr svæve på vinden, de kan bevæge sig, som fisk gør i flokke, og ikke ramme hinanden.

Hvert år er det noget, som du kan se i stor stil i Sønderjylland, for både forår og efterår samles stærene, og der er så mange af dem, at de nærmest dækker for solen. Det er et fænomen, der kaldes sort sol, for der er altid så mange stære, at du ikke kan se solen for de sorte fugle, når de er på vingerne og flyver, som var de en sildestime i luften.

Tusinder flokkes hvert forår og efterår til dette fænomen, der som andre tager os med storm, og der er mange, som vender tilbage gang på gang for at se det og holde øje med fuglene og gætte på, hvor mange der er. Tælle dem kan de ikke, men det er vigtigt for at se, om fuglebestanden er intakt i lille Danmark.

Kom med på tur

At det er noget, som mange gerne vil se, bliver kun forstærket af, at der bliver arrangeret ture ud til marsklandet, hvor du kan komme ud med en guide, som viser dig de bedste steder at observere sort sol.

Ornitologer har i lang tid forsøgt at estimere, hvor mange fugle, som tager et stop i Tøndermarsken, inden de tager videre, og man er faktisk kommet frem til, at når stærene slår ned for natten, kan der være så mange som op til 1.000.000 fugle på en gang, og det er nok til, at der er perioder, hvor det ser ud som om, sollyset slet ikke kan trænge igennem.

Der er selvfølgelig en vis uvished om tallet en million, men det er et konservativt estimat, så det passer nok meget godt.

Der er selvfølgelig også mange rovfugle, som følger dette fænomen, og de er klar til et festmåltid, når fuglene er på vingerne, men stærene har et våben, når de er mange, og selvom der altid er nogen, som bliver føde for rovfuglene, så er der også rovfugle, som bliver jaget væk, når solsortene bombarderer dem med ekskrementer og gylp. Noget som får rovfuglenes fjer til at klistre sammen, så de mister evnen til at flyve.